Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Kasulik teada

Kasulik teada

Maja ehitamine on pikaajaline ja keeruline protsess, mis soovitud tulemuse saamiseks eeldab teadmisi ja kogemusi. Aitamaks Teil maja ehitust planeerida, on järgnevalt kirja pandud mõned näpunäited, mida soovitame Teil palkmaja projekteerimise ja ehitamise juures jälgida.

1. Uurige välja, kas palkmaja on üldse lubatud Teie poolt valitud kohta ehitada?

Enne ehitusprojekti tellimist pidage nõu kohaliku omavalitsusega ja täpsustage, kas tohite väljavalitud krundile palkmaja ehitada, sest nii mõneski piirkonnas kehtivad palkmaja ehitusele piirangud. Tutvuge kohalike ehituseeskirjadega, tuule- ja lumeoludega seotud nõuetega ning muude võimalike piirangutega, mis puuudutavad elamuehitust. Loa saamine krundi planeerimiseks ja ehitamiseks sõltub kohalike omavalitsuste õigusaktidest.

2. Tellige maja arhitektuurne projekt.

Saavutamaks parimat tulemust maja ruumilahenduse ja välisilme planeerimisel ning maja hinna kalkuleerimisel, tuleks palkmaja arhitektuurse projekti joonised tellida kogenud ja kvalifitseeritud arhitektilt, kes arvestab maja projekteerimisel nii Teie soovidega kui ka palkmaja spetsiifiliste ja tehniliste võimalustega. Arhitektuurne projekt annab Teile täpse ülevaate Teie soovitud majast.

3. Proovige koostada koos spetsialistiga või ehitusega kokkupuutunud inimesega esialgne majaehituse eelarve, mis võiks sisaldada alljärgnevat:

  • Mullatööd ja kommunikatsioonide (vesi, kanalisatsioon, elekter) ehitus
  • Vundamendi ehitus
  • Palkmaja komplekti maksumus, mis sisaldab kõiki vajalikke maja puitmaterjale
  • Palkmaja komplekti krundile kohaletoimetamise maksumus
  • Palkmaja komplekti püstitus ja üldehitustööd
  • Majasisese elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus
  • Küttesüsteemi ehitus
  • Köögi- ja vannitoamööbel
  • Muude ehitusmaterjalide ja ehitusmasinate (vajadusel näiteks kraana) maksumus

4. Mõelge rahastamisvõimaluste peale.

Üheks tähtsaks etapiks kogu protsessis on valiku tegemine erinevate rahastamisvõimaluste seast. Soovitame siinkohal pöörduda spetsialisti poole kas siis oma tutvusringkonnast või Teie pangast.

5. Tellige lõplik projekt.

Üldjuhul ei paku palkmaju tootvad firmad maja eriosade projekte (vee- ja kanalisatsioonisüsteem, elekter, küttesüsteem jne) ja sidumisprojekte vaid neid teostavad selle valdkonna projekteerimise spetsialistid ja arhitektid.

Palkmaja komplekti projekti tellides jälgige, et see sisaldaks detailjooniseid palkseina, tugikonstruktsioonide, põrandate, lae, katuse, rõdu, veranda, akende, uste ja trepi kohta. Teil on võimalus tellida ka maja tugevusarvutused, kui see on nõutav kohaliku omavalitsuse poolt.

Kui elamuprojekt on saanud heakskiidu, st olete saanud kätte ehitusloa, siis:

6. Sõlmige leping palkmaja tootjaga.

Koostage koos Teie poolt valitud palkmaja tootja spetsialistiga lõplik nimekiri materjalidest, mida soovite palkmaja komplektis tellida. Tarnetähtaeg on orienteeruvalt 6 – 8 nädalat pärast lepingu allkirjastamist.

7. Valmistage ette vundament ja seadke valmis muud ehitusmaterjalid.

Paluge palkmaja tooval firmal teha maja vundamendi plaan, mille saate edastada vundamendi projekteerimist ja ehitust teostavale firmale. Tehke ise või koos ehitusfirmaga ära kõik ettevalmistused, näiteks tellige elektrisüsteemi- ja kanalisatsioonimaterjalid, isolatsioonimaterjalid, katusekivid, tööriistad, masinad, jne.

8. Palkmaja komplekti kohaletoimetamine.

Tehke kindlaks, kas transpordivahendile, millega palkmaja komplekti tarnitakse, on garanteeritud ligipääs Teie krundile. Kui ligipääs krundile on raskendatud, pidage aru tootjaga võimalike lahenduste leidmiseks. Vajaduse korral organiseerige pakkide mahalaadimiseks kraana ja soovitatavalt katke pakid vihma eest kinni. Ladustage pakid vastavalt ehitusjärjekorrale ja pakkide sisule, mille kohta esitab informatsiooni maja tootja.

9. Püstitus ja ehitus.

Kui vähegi võimalik, on soovitav tellida palkmaja püstitus vähemalt „avad kinni” valmidustasemeni kvalifitseeritud palkmaja ehitajatelt. See garanteerib kvaliteetse ehituse ja hoiab ära probleemid edasise ehituse käigus. Maja kokkupanemisel järgige täpselt palkmaja komplekti valmistaja poolt projektis antud lahendusi. Püüdke saada maja “avad kinni” valmidustasemeni nii kiiresti kui võimalik. „Avad kinni” valmidustaseme valmimine tähendab ühe ehitusetapi lõppemist ning jätkata saab muude eriosade - ja viimistlustöödega.