Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Kasulik teada Palgitüübid ja varad

Palgitüübid ja varad

Kõige traditsioonilisem moodus palkmaja ehitamiseks on teha seda käsitsi tahutud palgist. Oma toodangu juures kasutame ainult talvel lõigatud kvaliteetset massiivpalki. Peale palgi koorimist ladustame nad varju alla, mis välistab seente ja sine tekkimise. Käsitööna tehtud maja puhul saame jälgida puidu omapära, mis on tööstusliku tootmise puhul võimatu. Selliselt luuakse tõeline palkmaja õhkkond, mille seinad hingavad loomulikult olles samas piisavalt paksud, et ka Põhjamaade karmidel talvedel sooja pakkuda.

1. Ümarpalksein

2. Kahelt poolt tahutud palksein

3. Seestpoolt tahutud palksein

Ümarpalksein on kõige arhailisem, samas ka kõige ilmastikukindlam ja soojapidavam ning looduslähedasem seinatüüp. Ümarpalgi puhul on lihtne maandada puidusiseseid pingeid, et vältida palgi välispinnale tekkivaid lõhesid, mis vähendavad oluliselt palkmaja soojapidavust. Puuduseks võib pidada raskendatud sisustuse paigutamist seinte äärde. Seda probleemi saab lahendada, tahudes seinad seestpoolt siledaks. Jääb alles ilmastikukindlus, välissein lõheneb vähem, sisesein on aga sile ja kaasaegne. Võimalik on ka vastupidine variant – kui tahetakse maja väljastpoolt täiendavalt soojustada, võib tahuda siledaks välisseina, sisse jääb aga arhailine ümarpalksein.

Aastaringseks elamiseks peab palgi diameeter olema vähemalt 250 mm. Saunad, suvemajad ja abihooned võib ehitada ka palgist diameetriga 180 mm.

Kahelt poolt tahutud palksein pärineb ajast, mil taheti maale ehitada linnamajade ilmelisi maju, et need pärast katta laudvoodriga. Kahelt poolt tahutud palksein kaotab aga oma soojapidavuses, samuti on palgi tahumine mõlemalt poolt kaks korda aeganõudvam ja töömahukam, millest tulenevalt suureneb ka maja maksumus.

Vara on palgi alumise külje sisse lõigatav soon, mis kopeerib alumise palgi selja kuju. Vara on ühtlasi vajalik selleks, et seina saaks tihedaks ja soojapidavaks toppida. Kasutatakse kahte erinevat vara kuju: lahtine ja kinnine.

Lahtine (1) ja kinnine (2) vara ümarpalgil ja tahutud palgil

Varatud palk

Parema tuule- ja soojapidavuse tagab kinnine vara, mille puhul ülemine palk toetub alumisele palgile vara õhukeste servadega ning varas olev tühi ruum täidetakse soojustusmaterjaliga. Niisugusel juhul vajutab palkmaja oma raskusega palgid omavahel tugevasti kokku ja see annabki palkseinale tuulepidavuse. Kõige soojapidavam on nn U-kujuline kinnine vara. Kinnise vara puhul soojustusmaterjali näha ei ole, varast väljaulatuv materjal lõigatakse ära. Kinnine vara annab seinale ka suurema jäikuse ja sobib seepärast kõrgemate ehitiste puhul paremini.

Traditsiooniliselt on aga kasutatud lahtist vara, mille puhul toetus alumisele palgile vara põhi, küljed olid lahtised. Tänu sellele saab vara tihendada ka pärast seda, kui kogu sein on üles raiutud. Samuti saab lahtist vara tihedamaks toppida ka paari aasta pärast, kui palgid on oma lõpliku kuju võtnud, vajunud ja kõverdunud. Kahe palgi vahele pandud soojustuskiht jääb aga selliselt nähtavale. Lahtise vara puhul on maja tuulekindlus märksa madalam, kui kinnise vara puhul, küll aga annab see hoonele arhailisema välimuse.