Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Renoveerimine

Renoveerimine Vana maja lugu

Vana maja lugu

Toome teieni näite ühe vana maja uue saatuse kohta.

Tihtilugu on nii, et esiisade poolt ehitatud palktare leiab oma otsa küttematerjalina või mis veel hullem, lihtsalt mädaneb mahajäetuna ära. Selle majapidamise olid asukad sunnitud maha jätma põhjusel, mis tabas eesti talukultuuri ja elulaadi peale suurt sõda Euroopas.

Juhus viis kokku pere järeltulija meiega täiesti juhuslikult. Peremees oli maja juba lahti võtnud ja veel püstioleva kuuri alla ladustanud. Selleks hetkeks oli materjal seisnud juba mõne aasta. Koostasime transpordi ja uuesti kokkupanemise plaani, kuid ka see jäi veel aastateks oma aega ootama. Lõpuks olid kõik asjaolud soodsad ning tõime palgid oma tootmisbaasi Laitsesse. Vanade säilinud jooniste põhjal oli valminud ka uus projekt, mis säilitas enamuses vana olukorra.

Nelja aasta eest tehtud välitööde käigus kaardistasime hoone alumise palgirea, mis sellel hetkel oli veel poolenisti säilinud. Et projekt oli vahepeal varjusurmas, kartsime, et andmed on kaduma läinud, õnneks oli kõige olulisem info imekombel alles.

Möödunud sügisel alustasime palkosa kokkupanemist, mille käigus vahetasime pehkinud osad välja ning töötlesime kõik avad uuesti paigaldades uued tenderpostid, et tagada hoone staatiline püsivus. Samuti oli otstarbekas vahetada välja kogu vahelae talastik koos kandva- ja sulgeva palgireaga. Tulemuseks on täiesti kobe palkmaja toorik, millest saab ehitada täielikult tänapäeva nõuetele vastava elumaja.

Loo moraal oleks selles, et ei tasu esiisade poolt ehitatut kohe lammutada, vaid soovides säilitada suguvõsa emotsionaalsed väärtused koos vana ehitisega, on see võimalik.

Palkehituse OÜ üks tegevussuundi ongi just restaureerimine ja rekonstrueerimine. Meie meeskonnas töötavad oma ala meistrid, kes suudavad lahendada ka esmapilgul üsna võimatuid olukordi.

Lisatud väikene pildigalerii.