Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Om Selskapet

Om Selskapet

Palkehituse OÜ er et selskap etablert med privat kapital med formål å produsere og montere bygg og konstruksjoner av massiv håndlaftet tømmer.

Våre tømmermestere bygger nye og renoverer gamle tømmerbygg. Selskapet har ligget i Laitse bygd i Harjumaa /Harju fylke/ siden 1996. Vår produksjonsbase omfatter et område på 2 hektar sammen med all nødvendig infrastruktur. Hele produksjonen foregår inne, noe som gjør det mulig å sikre jevn kvalitet året rundt og uavhengig av værforholdene.

Vi tilbyr hovedsakelig håndlaget produksjon. Antallet tømmermestere er ca 20. Over halvparten av vår produksjon er blitt eksportert til mer enn 15 europeiske land. Norge har en viktig plass blant våre eksportland. I 2012 laget vi ca 30 hus til Norge som er blitt godt mottatt. Vi kjenner til norske tømmerbyggtradisjoner og – krav og er i stand til å tilfredsstille disse.a

Vi har oppnådd renommé med vår virksomhet som et selskap som er i stand til å produsere og montere meget store og kompliserte tømmerbygg. Oversikt over noen av våre prosjekter, se Galleri.