Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Tømmerprodukter

Tømmerprodukter

Tømmerprodukter

I tillegg til tømmerhus lager vi også småbygg og møbler av tømmerstokker. Du kan velge alle produktene blant de modellene vi tilbyr. Samtidig kan du også selv lage en tegning eller skisse av en konstruksjon eller et bygg du er interessert i eller få våre spesialister til å gjøre det etter din rettledning. Som regel lager vi produkter ved å ta hensyn til konkrete behov og ønsker når bestillingen foreligger. Dermed har vi ikke noe stort lager av ferdigproduksjon, men det er mulig vi har et produkt du er interessert i som er ferdigprodusert. Se produkteksempler HER.

For å få mer nøyaktig informasjon, ta kontakt med oss enten per telefon eller send en e-mail til: info@palkehitus.ee.