Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Nyttig å vite

Nyttig å vite

Bygging av et hus er en langvarig og komplisert prosess som forutsetter kunnskap og erfaringer for å oppnå ønsket resultat. For å hjelpe deg å planlegge husbygging har vi nedenfor gitt noen anbefalinger som bør følges ved prosjektering og bygging av et tømmerhus.

1. Undersøk om det i det hele tatt er tillatt å bygge tømmerhus på utvalgt sted.

Rådfør deg med lokale myndigheter før bestilling av prosjektert materiale og få bekreftet om du har lov å bygge tømmerhus på utvalgt tomt siden det finnes begrensninger for bygging av tømmerhus flere steder. Gjør deg kjent med lokale byggeforskrifter, krav til vind- og snøforhold, samt andre mulige begrensninger som gjelder boligbygging. Lovbestemmelsene i kommunene avgjør om du får tillatelse til planlegging og bygging på tomta.

2. Bestill arkitektteginger.

For å oppnå det beste resultatet ved planlegging av planløsningen og utseendet, samt ved kalkulasjon av pris, burde man bestille arkitektteginger for et tømmerhus fra en erfaren og kvalifisert arkitekt som ved prosjektering av huset tar både hensyn til dine ønsker og tømmerhusets spesifikke og tekniske løsninger. Arkitektteginger gir deg en nøyaktig oversikt over huset du ønsker deg.

3. Prøv å sette opp et budsjett sammen med en spesialist eller andre som har erfaring fra bygging. Her bør følgende medtas:

  • Grunnarbeider og utførelse av tekniske kommunikasjonsveier (vann, avløp, elektrisitet)
  • Bygging av grunnmur
  • Pris på tømmerhuset som inneholder alle nødvendige trematerialer for huset
  • Pris på transport av tømmerhuset til tomta
  • Montasje av trømmerhuset og generelle byggearbeider
  • Innvendige el-, vann- og avløpsarbeider
  • Bygging av fyringssystemet
  • Kjøkken- og baderomsmøbler
  • Pris på andre byggematerialer og byggeutstyr (for eksempel kran om nødvendig)

4. Tenk på finansieringsmuligheter.

En viktig etappe i hele prosessen er å velge en finansieringsmulighet. Vi anbefaler deg å kontakte en spesialist enten blant kjente eller i din bank.

5. Bestill prosjektert materiale.

Som regel tilbyr ikke selskap som produserer tømmerhus prosjektering av el og VVS (vann- og avløpssystem, elektrisitet, oppvaringssystem etc) og tomtekart. Disse utføres av fagområdets prosjekterere og arkitekter.

Når du bestiller prosjektert materiale for et tømmerhus skal du følge med at det inkluderer detaljtegninger av tømmervegger, støttekonstruksjoner, gulv, himling, tak, balkong, veranda, vinduer, dører og trapp. Du kan også bestille styrkeberegninger for huset hvis det kreves av lokale myndigheter.

Når arkitekttegingene er blitt godkjent, dvs når du har mottatt byggetillatelse, skal du:

6. Inngå kontrakt med tømmerhusprodusenten.

Utarbeid en endelig liste over materialer som du ønsker å bestille med tømmerhuset sammen med spesialisten fra valgt tømmerhusprodusent. Leveringstiden er ca 6 -8 uker etter kontraktsunderskriving.

7. Ferdigstill grunnmur og klargjør andre byggematerialer.

Be tømmerhusprodusenten om å utarbeide husets grunnmursplan som kan framlegges selskapet som prosjekterer og bygger grunnmuren. Gjør selv eller sammen med entreprenøren alle forberedelsene, for eksempel bestill el- og avløpsmaterialer, isolasjonsmaterialer, takstein, verktøy, maskiner etc.

8. Transport av tømmerhussettet.

Finn ut om transportmiddelet som tømmerhuset leveres med har garantert adkomst til din tomt. Hvis adkomsten til tomta er vanskelig, rådfør produsenten for å finne mulige løsninger. Om nødvendig bestill kran for lossing av pakker. Vi anbefaler deg å dekke til pakkene mot nedbør. Lagre pakkene i henhold til byggerekkefølgen og innholdet i pakkene som du får informasjon om fra husprodusenten.

9. Montasje og bygging.

Hvis overhodet mulig anbefaler vi å bestille montasje av tømmerhuset i det minste til det stadiet «tett bygg» fra kvalifiserte tømmerhusbyggere. Dette garanterer bygging med høy kvalitet som igjen hindrer problemer i løpet av videre bygging. Under montasjearbeidene skal du følge nøyaktig de løsningene som er oppgitt av tømmerhusprodusenten i prosjektert materiale. Prøv å få huset til det stadiet der alle åpningene er montert igjen så fort som mulig. Stadiet «tett bygg» betyr avslutning på en byggeetappe og du kan fortsette med VVS-arbeider og finish-arbeider.