Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Nyttig å vite Generelt om trevirke

Generelt om trevirke

Trevirke er natur- og menneskevennlig, historisk pålitelig byggemateriale. I våre strøk har man bygget hus av tre i tusenvis av år, vi har forfedrenes erfaringer og tradisjoner. Tilføyer man moderne vertøy og kunnskap, klarer vi å bygge hus som er i samsvar med dagens krav og bekvemme å bo i.

Nordisk furu med tette årringer er kjent og ettersøkt råvare for trebygg i hele verden og det beste husmaterialet er tømmerstokkene hogget om vinteren. Har du dermed planlagt å starte husbygging neste vår, er det fornuftig å avtale bestilling av prosjektert materiale og montasjearbeidene senest om høsten. Man kan innføre endringer og presiseringer i prosjektert materiale inntil produksjonen starter, men disse skal være nedskrevet i inngått kontrakt. Kontrakten inngått om høsten sikrer innkjøp av nødvendig trevirke i tide som er en forutsetning for tømmerhus med høy kvalitet.