Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Tjenester

Tjenester

Ofte kommer man i en situasjon der du har prosjektert materiale for huset, men det er ikke mulig å bygge et tømmerhus etter dette. Ved prosjektering og bygging av et tømmerhus skal man kunne ta hensyn til setninger i huset, mulig skjøting av tømmerstokker, mulig nedbøyning av tømmerdragere, og mye annet.

For å unngå problemer som oppstår som følge av feilprosjektering av tømmerhus, tilbyr Palkehituse OÜ selv også prosjektering av tømmerhus. Vi tilbyr også rådgivning og ekspertise for ombygging/reparasjon av nye hus satt opp av inkompentente byggearbeidere og renovering av gamle hus.

Fra oss er det også mulig å engasjere en tømmermester og vi organiserer transport av tømmerhus og andre tømmerprodukter kjøpt fra oss. Ta kontakt med oss enten per telefon eller send en e-mail til: info@palkehitus.ee for å få tilbud.