Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Tjenester Prosjektering

Prosjektering

I samarbeid med oss utarbeides tegninger på grunnlag av din visjon og huset bygges på grunnlag av disse tegningene. Uten god og innholdsrik prosjektering er det umulig å bygge et bra hus. Jo mer tid og arbeid man legger i tegningene, jo bedre blir sluttresultatet som oppnås. Man trenger også byggeteginger for bygge-, brukstillatelse og andre tillatelser og overenkomster, samt for utførelse av byggetilsyn.

Palkehituse OÜ tilbyr følgende deler av hele byggets prosjektdokumentasjon:

1. Arkitekttegninger:

 • Grunnmursplan
 • Etasjeplaner
 • Fasadetegninger
 • Snitt 3D

2. Tegninger fra prosjektert materiale:

 • Detaljtegninger av tømmervegger og bærende konstruksjoner sammen med produksjons- og pakkeplaner
 • Plan over gulv- og himlingsdragere
 • Sperreplana
 • Planer for bindingsverk av bindingsverkvegger
 • Planer for terrasse- og balkongdragere
 • Typiske detaljer og veggoppbygging
 • Spesifikasjoner av materialer og produkter som sendes med
 • Dør- og vindusspesifikasjon
 • Trappetegning

Forskjellige arkitektkontorer og prosjekteringsselskap med respektive løyver tilbyr deg tomtekart samt prosjektert materiale for VVS (for eksempel vann, avløp, elektrisitet, ventilasjon).

Prosjekteringskostnadene som kan utgjøre 5-10% av husets pris kommer i tillegg til husets pris.