Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Tjenester Rådgivning, ekspertise

Rådgivning, ekspertise

For å oppnå den beste og ønskede løsningen, forutsetter husbygging store kunnskap og erfaringer. Ved å bestille tømmerhuset fra Palkehituse OÜ er dine egne erfaringer og kunnskap ikke absolutt nødvendige siden vi på alle måter er klare til å gi deg råd i form at profesjonelle rettledninger og anbefalinger både ved prosjektering og bygging av huset.

Valg av hustypen og prosjektet som passer deg:

  • Å finne optimale planløsninger
  • Å unngå farer for feil som forekommer ved husbygging
  • Å løse forskjellige tekniske problemer som gjelder tømmerhus
  • Å velge anbefalte bygge- og prosjekteringsselskap

Ved renovering av gamle tømmerhus tilbyr vi hjelp og ekspertise med:

  • Å vurdere husets generelle tilstand
  • Å fastsette omfanget og utstrekning av delvis utbytting av tømmerstokker
  • Å gi råd ved prosjektering av tilbygg
  • Å utføre renoveringsarbeider og/eller å veilede disse

Man oppnår et godt og ordentlig resultat både ved bygging av et nytt hus og renovering av et gammelt hus bare ved tett og effektivt samarbeid.