Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Tjenester Bestilling av en tømmermester

Bestilling av en tømmermester

Siden hovedvirksomheten til Palkehituse OÜ er produksjon av bygg og konstruksjoner av håndlaftet tømmer, tilbyr vi bygging av nøkkelferdige hus sammen med våre samarbeidspartnere.

Har du selv hatt god erfaring med et pålitelig entreprenørselskap, kan du selvfølgelig bruke deres tjenester ved montasjearbeidene.

Bestiller du tømmerhus fra Palkehituse OÜ, anbefaler vi deg allikevel å bruke i hvert fall en tømmermester fra Palkehituse OÜ som veileder og hjelper for å montere husets tømmerdel og takkonstruksjoner i løpet av de første 2-3 ukene. Og om nødvendig montere dører, vinduer og andre konstruksjonselementer karakteristiske til tømmerhus. Engasjement av en erfaren tømmermester hjelper å unngå mulige feil som kan bli problematiske ved videre byggearbeid og under bruk av huset.

Pris av montasjearbeidene er avhengig av hvor komplisert huset er, arbeidsomfanget og betingelsene på byggeplassen. I de fleste tilfellene utgjør montasjeprisen 20-30 % av tømmerdelens pris. Bestilling av en tømmermester er en tilleggstjeneste som faktureres på grunnlag av antall timer. Du kan også bestille en tømmermester fra Palkehituse OÜ bare for å veilede noen spesifikke montasjearbeider som for eksempel montasje av tømmerdelen og takkonstruksjonen.