Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Tjenester Salg av trematerialer

Salg av trematerialer

Vi selger trematerialer levert fra vårt fabrikkområde på grunnlag av den vedlagte prislisten. Samtidig trenger vi ikke hele tiden å ha allle artiklene som står på prislisten tilgjengelig på lager. Vi ber deg om å ta kontakt på forånd per telefon eller sende e-mail til: info@palkehitus.ee for å avtale eksakt mengde materialer.