Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Palkmajad Millest alustada?

Millest alustada?

Meie palkmajad valmivad üldjuhul individuaalprojektide põhjal, kuid esialgseks tutvumiseks meie toodanguga oleme välja pakkunud ka mitmed näidisprojektid.

Kui teil on soetatud ehituskrunt või on plaan see soetada, tutvuge kohaliku omavalitsuse (valla) ehitusmääruse ja üldplaneeringuga. Sealt selgub, millised ehituslikud tingimused on kehtestatud:

  • Kui suur on lubatud ehitusalune pind
  • Milline on maja maksimaalne lubatud kõrgus
  • Milline on lubatud katusekalle
  • Milliseid materjale võib maja ehitusel kasutada
  • Kuidas peavad olema lahendatud kommunikatsioonid (vesi, kanalisatsioon, elekter) jms.

Püüdke paberile panna idee oma palkmajast, võttes arvesse nii Ehitusmääruses kui ka Üldplaneeringus kehtestatud piiranguid. Samuti mõelge, kui palju raha Te olete valmis ehituseks kulutama.

Kui Teil on mingisugune ettekujutus oma tulevasest majast juba tekkinud või kui Te kuidagi ei suuda otsustada, milline see maja võiks välja näha, võtke meiega ühendust kas telefoni teel või kirjutage e-kiri info@palkehitus.ee

Kui oleme koos Teiega saanud valmis maja põhimõttelise joonise, saame Teile teha ka esialgse orienteeruva hinnapakkumise. Vaata ka näpunäiteid rubriigist Kasulik teada.