Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Palkmajad Palkmaja püstitamine

Palkmaja püstitamine

Maja palkosa on Palkehituse OÜ territooriumil tootmise käigus juba korra kokku pandud ja sellega saate enne tarnekomplekti pakkimist tutvuda. Soovi korral saadame Teile tootmise käigust ka e-posti teel fotomaterjali sellest, millisesse etappi on palkosa valmistamine meie juures jõudnud. Palkdetailid pakitakse markeeritult ja monteerimise järjekorras, mis tagab ehitusplatsil maja kiire ja efektiive püstituse.

Muu tarnekomplektis kokkulepitud puitosa (vajalikud prussid, voodrilauad, piirdeliistud, terrassi materjal jms) tarnitakse piisavas koguses vastavalt projektile, nende mõõtu lõikamine toimub maja püstitamise käigus.

Majakomplekti püstitamiseks on mitmeid erinevaid võimalusi. Palkehituse OÜ poolt pakutav paigaldus sisaldab kõikide tarnekomplektis olevate materjalide paigaldust koos kõigi selleks vajaminevate kinnitustarvikutega.Ehitise püstitamiseks peaks olema kliendil ettevalmistatud vundament, tasandatud pinnas selle ümber ja rajatud juurdepääs raskeveokitele.

Kui Teil endal on olnud häid kogemusi usaldusväärse ehitusfirmaga, saate maja ehitamisel loomulikult kasutada ka nende pakutavaid teenuseid. Samuti võite maja püstitada ainult oma jõududega, kaasates selleks sõpru ja tuttavaid. Vajalik projektdokumentatsioon tagatakse Palkehituse OÜ poolt.

Ise tegemise variandi puhul soovitame aga kasutada maja püstitamise juures vähemalt ühte Palkehituse OÜ ehitusmeistrit, kes juhendab ning aitab püstitada esimese 2-3 nädala jooksul maja palkosa ja katusekonstruktsiooni ning vajadusel paigaldada uksed, aknad ning muud palkmajale iseloomulikud konstruktsiooni elemendid. Kogenud ehitusmeistri kaasamine aitab vältida võimalikke vigu, mis ehituse hilisemas faasis ja maja edaspidises ekspluatatsioonis võivad muutuda probleemseteks.

Püstituse maksumus sõltub maja keerukusest, tööde mahust ja tingimustest ehitusplatsil. Enamikel juhtudel moodustab püstitus 20-30% palkosa maksumusest. Ehitusmeistri tellimine on lisateenus, mille maksumus kujuneb tunnitasu arvestuse alusel. Palkehituse OÜ ehitusmeistrit saab tellida ka ainult mõningate spetsiifiliste tööde, nagu näiteks palkosa püstitus ja katusekonstruktsiooni paigaldus, juhendamiseks.