Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Teenused Projekteerimine

Projekteerimine

Meiega koostöös valmib Teie nägemusest projekt ning projektist maja. Ilma hea ja sisuka projektita on võimatu ehitada heal ning korralikul tasemel maja. Mida rohkem aega ja vaeva nähakse projekti kallal, seda parem lõpptulemus saavutatakse. Samuti on ehitusprojekti vaja ehitus-, kasutus- ja muude lubade ning kooskõlastuste saamiseks ja järelvalve teostamiseks.

Palkehituse OÜ pakub ehitise kogu projektdokumentatsioonist järgmisi osasid:

1. Arhitektuurse osa joonised:

 • Vundamendi plaan
 • Korruste põhiplaanid
 • Vaated
 • Lõige 3D perspektiivvaade

2. Konstruktiivse osa joonised:

 • Palkseinte ja kandekonstruktsioonide detailjoonised koos koostamis- ja pakkeskeemidega
 • Põranda- ja laetalade plaan
 • Sarikate plaan
 • Sõrestikseinte karkasside plaanid
 • Terrassi- ja rõdutalade plaanid
 • Tüüpsed sõlmed ja detailid ning seinte laotised
 • Komplekteeritavate materjalide ja toodete spetsifikatsioonid
 • Uste ja akende spetsifikatsioon
 • Trepi joonis

Maja sidumisprojekte ning eriosade projekte (näit vesi, kanalisatsioon, elekter, ventilatsioon) pakuvad Teile erinevad arhitektuuribürood ja vastavate litsentsidega projekteerimisfirmad.

Maja hinnale lisandub projekti maksumus, mis võib moodustada 5-10 % maja hinnast.