Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Tømmerhus Eksempelprosjekter

Eksempelprosjekter

Prisene på eksempelprosjekter inkluderer materialer og produkter som er nevnt under spesifikasjon av byggesettet. Vi står for opplasting av byggesettene og øvrige leveranser på transportmidler fremskaffet av kunden inne på Palkehituse OÜ’s fabrikkområde. Det vil si at det er snakk om leveransebetingelse FCA Laitse ifølge Incoterms 2010.

Om ønskelig er Palkehituse OÜ behjelpelig med å ordne transport.

Det er også mulig å innføre endringer i spesifikasjonen for eksempelprosjektet i henhold til kundens ønsker.

 

Eksempelprosjekter: