Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Tømmerhus Hvor skal man begynne fra?

Hvor skal man begynne fra?

Våre tømmerhus ferdigstilles som regel som individuelle prosjekter, men for å bli kjent med vår produksjon har vi også foreslått flere eksempelprosjekter.

Bli kjent med byggeforskriften og reguleringsplanen fra de lokale myndighetene (kommunen) hvis du har skaffet tomt eller har planer om å skaffe den. Der finner du de fastsatte byggebetingelsene:

  • Hvor stort er det tillatte bebygde arealet?
  • Hva er husets maksimale tillatte høyde?
  • Hvor stor er den tillatte takvinkelen?
  • Hvilke materialer kan brukes for bygging av huset?
  • Hvordan skal de tekniske kommunikasjonene være løst (vann, avløp, strøm) o.l.

Prøv å skrive opp idé om ditt tømmerhus ved å ta hensyn til begrensningene i byggeforskriften og reguleringsplanen. Tenk også på hvor mye penger du er villig til å bruke på bygging.

Om du allerede har en oppfatning om ditt fremtidige hus eller hvis du ikke klarer å bestemme deg hvordan det huset skal se ut, ta kontakt med oss per telefon eller send e-mail til: info@palkehitus.ee.

Når vi er blitt ferdige med husets prinsipielle tegning, kan vi også gi deg et preliminært tilbud. Se også rettledning under Nyttig å vite.