Eesti Eesti keel

United Kingdom English

Norwegian Norwegian

  Palkehituse OÜ

Tømmerhus Montasje av tømmerhus

Montasje av tømmerhus

Husets tømmerdel er allerede en gang blitt montert på Palkehituse OÜ’s fabrikk under produksjonen og du kan se det før pakking av byggesettet. Om ønskelig sender vi deg også per e-mail bilder fra produksjonen der du ser hvor langt tømmerdelenes produksjon har kommet hos oss. Tømmerdetaljene merkes og pakkes i montasjerekkefølge som sikrer husets raske og effektive montasje på byggeplassen.

Annet trevirke som er blitt avtalt skal leveres med byggesettet (nødvendige bjelker, kledningsbord, listverk, terrassematerialer o.l.) leveres i tilstrekkelige mengder i henhold til prosjektert beskrivelse. Disse materialene kappes i nødvendig lengde under montasjearbeidene.

Det finnes flere forskjellige muligheter for montasje av byggesettet. Montasjen som tilbys av Palkehituse OÜ inkluderer montasje av alle materialer som er inkludert i byggesettet sammen med alle nødvendige festemidler. For montasjen skal kunden forberede grunnmur, tilfylling mur, og adkomst for lastebiler.

Hvis du selv har hatt god erfaring med et pålitelig byggeselskap, kan du selvfølgelig også bruke montasjetjenester fra dem. Du kan også montere huset på egen hånd ved å engasjere venner og kjente. Du får nødvendig prosjektert materiale fra Palkehituse OÜ.

Bestemmer du å bygge selv anbefaler vi deg å bruke i hvert fall en tømmermester fra Palkehituse OÜ under montasjearbeidene som veileder og hjelper for å montere husets tømmerdel og takkonstruksjoner i løpet av de første 2-3 ukene. Og om nødvendig montere dører, vinduer og andre konstruksjonselementer karakteristiske til tømmerhus. Engasjement av en erfaren tømmermester hjelper å unngå mulige feil som kan bli problematiske ved videre byggearbeid og under bruk av huset.

Pris for montasjearbeidene er avhengig av hvor komplisert huset er, arbeidsomfanget og betingelsene på byggeplassen. I de fleste tilfellene utgjør montasjeprisen 20-30 % av tømmerdelens pris. Bestilling av en tømmermester er en tilleggstjeneste som faktureres på grunnlag av antall timer. Du kan også bestille en tømmermester fra Palkehituse OÜ bare for å veilede noen spesifikke montasjearbeider som for eksempel montasje av tømmerdelen og takkonstruksjonen.